Trình bày khái quát về thi Hương và họ tên, quê quán, khoa đỗ, hành trạng, tác phẩm của người thi Hương cống triều Lê.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Tác giả: Nguyễn Thúy Nga
  • Năm xuất bản: 04-2019
  • Kích thước: 16x24
  • Số trang: 716
  • Hình thức: Bìa mềm