• Tác giả: Minh Châu
  • Kích thước: 14.5x20.5cm
  • Số trang: 367
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 65000.0
  • Giá bìa: 81000.0

Nước mắt hậu cung là một phần của tập sách Bí sử vương trifu đã ra mắt bạn đọc với nội dung chủ yếu kể về những câu chuyện xảy ra trong hậu cung ở các vương triều phong kiến nước ta và trên thế giới.

Các câu chuyện trong tập sách này có thể là sự thật lịch sử hay chỉ là giai thoại, nhiều tình tiết, nhân vật có thể được hư câu những chuyện thâm cũng bí sử vẫn luôn nhận được sự quan tâm của bạn đọc ở mọi thời đại.