• Tác giả: Minh Châu
  • Kích thước: 14.5x20.5cm
  • Số trang: 447
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 84000.0
  • Giá bìa: 120000.0

Hào khí Đông A và Trần triều bí sử là tập sách khắc ghi những dấu ấn hào hùng nhất về một vương triều phong kiến nổi tiếng nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Đó là nhà Trần. Đây cũng là cuốn tiếp theo các cuốn Lê Triều bí sử, Bí sử triều Nguyễn, Vương triều Việt đã ra mắt bạn đọc.