Bí sử vương triều cùng với Nước mắt hậu cung là tập sachs đề cập đến những bí ẩn xung quanh các bậc vua chía, hoàng phi, công chúa trong các vương triều phong kiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Minh Châu
  • Kích thước: 14.5x20.5cm
  • Số trang: 367
  • Hình thức: Bìa mềm