Quảng cáo

Bí sử vương triều cùng với Nước mắt hậu cung là tập sachs đề cập đến những bí ẩn xung quanh các bậc vua chía, hoàng phi, công chúa trong các vương triều phong kiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam và thế giới.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả:
  • Kích thước: 14.5x20.5cm
  • Số trang: 367
  • Hình thức: Bìa mềm

Giới Thiệu Sách

Quảng cáo