• Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
  • Tác giả: Vũ Thị Mai Anh
  • Năm xuất bản: 10-2018
  • Kích thước: 16 x 24 cm
  • Số trang: 414
  • Hình thức: Bìa mềm
  • Giá bán: 190000.0
  • Giá bìa: 190000.0

Đời Nay Cung Tiến, Ngàn Sau Phụng Thờ

Chuyên khảo đề cập đến vấn đề bầu hậu được ghi lại trong văn khắc Hán Nôm mà theo đó, cá nhân cung tiến gia sản cho địa phương, cho các cơ sở thờ tự và các tổ chức phường hội ở địa phương sẽ được báo đáp bằng một số quyền lợi do bên nhận tài sản cung tiến cam kết thực hiện. 

Tất cả những suy nghĩ của người sống về bổn phận thờ phụng tổ tiên và người thân đã mất, về tác động qua lại giữa nhân và quả, về mối quan hệ giữa hành động "cung tiến và báo đáp" được phản ánh khá đầy đủ trong văn bia hậu. Vai trò của tục lệ bầu hậu trên các phương diện xã hội, tôn giáo và kinh tế qua đó cũng được thể hiện rõ.