Religions In Việt Nam (Các Tôn Giáo Ở Việt Nam)

Tôn giáo tại Việt Nam khá đa dạng, gồm có các nhánh Phật giáo như Đại thừa, Tiểu thừa, Hòa Hảo..., một số nhánh Kitô giáo như Công giáo Rôma, Tin Lành, tôn giáo nội sinh như Đạo Cao Đài, và một số tôn giáo khác. Nền tín ngưỡng dân gian bản địa cho tới nay vẫn có ảnh hưởng nhất định tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Nhà sách Lao Động
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Xuân
  • Năm xuất bản: 10-2018
  • Kích thước: 14 x 20.5 cm
  • Số trang: 376