• Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 290000.0
  • Giá bìa: 320000.0

Với hơn 350 bức ảnh quý tuyển chọn từ hàng vạn tác phẩm ảnh được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, cuốn sách đã khắc họa một cách sống động và chân thực những khoảnh khắc đáng ghi nhớ trong cuộc đời bình dị nhưng vô cùng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – một cuộc đời đã đi vào huyền thoại và gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội. Bên cạnh những tác phẩm ảnh và các bài viết dưới hai ngữ Việt - Anh , cuốn sách còn giới thiệu một số tác phẩm và bút tích của Người, giúp bạn đọc trong và ngoài nước hiểu đầy đủ và sâu sắc thêm về tư tưởng, tình cảm và nhân cách Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại.