Võ Văn Dũng có thể là:

  • Vũ Văn Dũng - một trong những tướng lĩnh trung thành cuối cùng đã chiến đấu để bảo vệ sự tồn tại của vương triều Tây Sơn trong lịch sử Việt Nam.
  • Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương hiện nay.

(Nguồn: Wikipedia)