Trần Việt có thể là tên của:

  • Trần Mẫn Công, tên thật là Quy Việt, còn gọi là Trần Việt, quân chủ nước Trần đời Xuân Thu lịch sử Trung Quốc
  • Trần Việt, quan viên, nhà thơ đời Bắc Tống trong lịch sử Trung Quốc
  • Trần Việt, tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)