Trần Quốc Vượng có thể là:

  • Trần Quốc Vượng (sử gia), giáo sư Sử học, một trong những nhà nghiên cứu sử học hàng đầu của Việt Nam
  • Trần Quốc Vượng (chính trị gia), Quyền Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

(Nguồn: Wikipedia)