Trần Húc có thể là một trong các nhân vật sau:

(Nguồn: Wikipedia)