Nguyễn Văn Lượng là một tên người Việt. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như:

  • Nguyễn Văn Lượng (?-1948), nhà cách mạng Việt Nam, nguyên Trưởng Ty Công an tỉnh Gia Định.
  • Nguyễn Văn Lượng (sinh 1931), Chuẩn tướng Không lực Việt Nam Cộng hòa, nguyên Tư lệnh Sư đoàn 2 Không quân.
  • Tên thật của Văn Lượng (sinh 1957), Nghệ sĩ Ưu tú

(Nguồn: Wikipedia)