Nguyễn Văn Khánh có thể là:

  • Nguyễn Văn Khánh (1955-), Giáo sư Sử học, Nhà giáo Ưu tú, Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.
  • Nguyễn Văn Khánh, nhạc sĩ Việt Nam.
  • Nguyễn Văn Khánh (1956-), Thiếu tướng Công an Nhân dân Việt Nam, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa XIII.
  • Nguyễn Văn Khánh (1959-), Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương

(Nguồn: Wikipedia)