Nguyễn Văn Chiến có thể là:

  • Nguyễn Văn Chiến (sinh ngày 23 tháng 1 năm 1963), tên thường gọi Nguyễn Chiến, luật sư, đại biểu quốc hội Việt Nam khóa 14, thuộc đoàn Hà Nội.
  • Nguyễn Văn Chiến (sinh ngày 2 tháng 3 năm 1957) tại xã Đình Tổ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh là hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Bắc Ninh.

(Nguồn: Wikipedia)