Nguyễn Hữu Hào là một trong những nhân vật sau:

  • Nguyễn Hữu Hào, là tướng chúa Nguyễn.
  • Nguyễn Hữu Hào, điền chủ, con rể Huyện Sỹ, là thân phụ của Nam Phương hoàng hậu.

(Nguồn: Wikipedia)