Nguyễn Hữu Cầu có thể là:

  • Nguyễn Hữu Cầu (1712-1751), còn có tên gọi là quận He, một lãnh tụ cuộc khởi nghĩa nông dân
  • Nguyễn Hữu Cầu, (1879-1946), hiệu Giản Thạch, thường được gọi "Ông Cử Đông Tác", một nhà nho tiến bộ
  • Nguyễn Hữu Cầu (1947-), cựu sĩ quan quân đội Việt Nam Cộng Hòa, là người tù nhân lương tâm
  • Nguyễn Hữu Cầu (1962-), sinh tại Nghệ An, đại tá Công an Nhân dân Việt Nam, Giám đốc công an tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An.

(Nguồn: Wikipedia)