Nguyễn Cảnh Dị (chữ Hán: 阮景異, ? – 1414) là một trong những danh tướng của nhà Hậu Trần chống giặc nhà Minh. Quê ông ở làng Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Cuộc đời và sự nghiệp

Ông là con trai của Đồng tri khu mật viện tham mưu quân sự Nguyễn Cảnh Chân. Sau khi Nguyễn Cảnh ChânĐặng Tất bị Giản Định Đế giết, ông cùng con Đặng TấtĐặng Dung tôn Trần Quý Khoáng lên làm vua, chống quân Minh.

Mặc dù tương quan lực lượng giữa quân Hậu Trần và địch là rất chênh lệch, ông cùng Đặng Dung, Nguyễn Suý đã nhiều lần đánh bại quân Minh, nhiều phen khiến cho quân Minh phải lao đao.

Về sau, lực lượng nhà Hậu Trần không chống nổi quân Minh dưới quyền chỉ huy của Trương Phụ và Mộc Thạnh. Thái bảo Nguyễn Cảnh Dị cùng vua Trùng Quang Đế, Đồng bình chương sự Đặng Dung, Thái phó Nguyễn Suý đều bị bắt. Theo Đại Việt sử ký toàn thư khi bị giặc bắt ông đã mắng vào mặt Trương Phụ. Trương Phụ tức giận đã cho mổ bụng, moi gan ông để ăn.

Tại Hà Nội có phố mang tên Nguyễn Cảnh Dị tại khu đô thị Đại Kim quận Hoàng Mai1 .

Xem thêm

Tham khảo

  • Đại Việt Sử ký Toàn thư
  • Danh nhân Bình Trị Thiên - Nhiều tác giả, Nhà xuất bản Bình Trị Thiên, 1986
  • Khâm định Việt sử Thông giám cương mục
  • Thiên Nam liệt truyện Hoan Châu kí
  • Nghệ An kí
  • An Tĩnh cổ lục

Chú thích

  1. ^ Hà Nội: Đặt tên 43 đường phố mới và 4 công trình công cộng

(Nguồn: Wikipedia)