Lý Khôi có thể là một trong những nhân vật sau trong lịch sử Trung Quốc:

  • Lý Khôi: Chính trị gia nước Ngụy thời Chiến Quốc
  • Lý Khôi: Tướng nhà Thục Hán thời Tam Quốc

(Nguồn: Wikipedia)