Lê Chân Tông
黎真宗
Vua Việt Nam (chi tiết...)
Hoàng đế Đại Việt
Trị vì 1643 – 1649
Tiền nhiệm Lê Thần Tông (lần 1)
Kế nhiệm Lê Thần Tông (lần 2)
Thông tin chung
Tên thật Lê Duy Hựu
Niên hiệu Phúc Thái (福泰: 1643 - 1649)
Thụy hiệu Thuận Hoàng đế
Miếu hiệu Chân Tông (真宗)
Triều đại Nhà Lê trung hưng
Thân phụ Lê Thần Tông
Thân mẫu Nguyễn Thị Ngọc Bạch
Sinh 1630
Mất 1649 (18–19 tuổi)
Đông Kinh, Đại Việt
An táng Lăng Hoa Phố

Lê Chân Tông (chữ Hán: 黎真宗, 1630 – 1649) tên húy là Lê Duy Hựu (黎維祐, 黎維禔), là vị hoàng đế thứ 7 của nhà Lê trung hưng trong lịch sử Việt Nam, ở ngôi từ năm 1643 đến năm 1649, tổng cộng 6 năm.

Ông lên ngôi từ tháng 10 năm 1643, sau khi vua Lê Thần Tông nhường ngôi cho ông, đến tháng 8 năm 16491 . Ông là con trưởng của vua Lê Thần Tông, làm vua được 7 năm, thọ 20 tuổi. Táng tại lăng Hoa Phố. Do ông mất không con nối dõi nên vua cha là Lê Thần Tông lại ra làm vua lần thứ hai.

Niên hiệu

Trong thời gian ở ngôi, Lê Chân Tông chỉ đặt một niên hiệu duy nhất:

  • Phúc Thái (1643-1649)

Ghi chú

  1. ^ Âm lịch

(Nguồn: Wikipedia)