Lê Anh Tuấn có thể là:

  • Lê Anh Tuấn (1671-1736), quan thượng thư nhà Lê trung hưng
  • Lê Anh Tuấn (1976-), chính trị gia Việt Nam, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 đoàn tỉnh Hà Tĩnh

(Nguồn: Wikipedia)