Hồ Quảng có thể là:

 • Tên đơn vị hành chính
  • Tên gọi tắt thời nhà Nguyên của Hồ Quảng đẳng xứ hành trung thư tỉnh ([湖广等处行中书省].
  • Tên gọi tắt thời nhà Minh của Hồ Quảng thừa tuyên bố chính sứ ty (湖广承宣布政使司).
 • Tên người
  • Hồ Quảng (胡廣): Quan thời nhà Hán.
  • Hồ Quảng (胡廣,1369-1418): Trạng nguyên khoa thi Canh Thìn 1400 của nhà Minh.
 • Tên một loại hình ca hát truyền thống tại Việt Nam.

(Nguồn: Wikipedia)