Thời gianCuộc cách mạng
7-1830Cuộc cách mạng tư sản ở Pháp, lan nhanh sang Bỉ, Đức, Ý,...
1848-1849Cách mạng tư sản tại châu Âu
1859-1870Sự thống nhất nước Ý do anh hùng Ga-ri-ban-di thống nhất từ dưới lên
1864-1871Sự thống nhất nước Đức do quân phiệt Phổ đứng đầu - thống nhất từ trên xuống
1858-1860Tại Nga nổ bạo động
2-1861Sắc lệnh nông nô ở Nga

(Nguồn: trang 26 sgk Lịch Sử 8:)