Những điểm mới trong đời sống tinh thần:

   - Họ biết làm đẹp bằng việc làm đồ trang sức từ những vỏ ốc, vòng tay đá, hạt chuỗi bằng đất nung.

   - Biết vẽ trên vách hang động những hình mô tả cuộc sống của mình.

   - Tình cảm gắn bó giữa những người cùng huyết thống trong chế độ thị tộc.

   - Tục chôn cất người chết có chôn theo công cụ lao động.

Việc chôn công cụ sản xuất theo người chết chứng tỏ xã hội đã bắt đầu phân hóa giàu nghèo.

(Nguồn: Bài 2:)