Nội dung so sánh Người Hòa Bình – Bắc Sơn Người Phùng Nguyên – Hoa Lộc
Công cụ sản xuất

- Công cụ đá: làm rìu, chày...

- Dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ và đồ dùng cần thiết.

- Công cụ đá: rìu, bôn được mài nhẵn toàn bộ, có hình dáng cân xứng.

- Thuật luyện kim ra đời:công cụ đồng:cục đồng,xỉ đồng,dây đồng,dùi đồng

Ngành nghề sinh sống

- Trồng trọt

- Chăn nuôi

- Trồng trọt: đặc biệt nghề nông trồng lúa nước ra đời.

- Chăn nuôi

- Đánh cá

Nghề thủ công

- Làm đồ gốm

- Làm đồ trang sức (vòng đá, chuỗi hạt bằng đất nung, vỏ ốc)

- Làm đồ gốm có nhiều hoa văn.

- Làm đồ trang sức.

(Nguồn: Bài 3:)