So với công cụ thời trước thì công cụ sản xuất đã có nhiều cải tiến:

- Hình dáng cân xứng hơn.

- Kĩ thuật mài: công cụ được mài nhẵn toàn bộ (trước đây chỉ mãi lưỡi).

- Kĩ thuật làm đồ gốm: đẹp hơn, có hoa văn hình chữ S – thể hiện một trình độ tay nghề cao của người thợ làm đồ gốm thời ấy.

(Nguồn: trang 31 sgk Lịch Sử 6:)