- Những nét mới về công cụ sản xuất:

   + Loại hình công cụ: nhiều hình dáng và kích cỡ.

   + Kĩ thuật mài: mài rộng, nhẵn và sắc.

   + Kĩ thuật làm đồ gốm: tinh xảo, in hoa văn chữ S, cân xứng, hoặc in những con dấu nối liền nhau.

   + Đa dạng nguyên liệu làm công cụ: đá, gồ, sừng, xương và đặc biệt là đồng.

- Ý nghĩa của việc phát minh ra thuật luyện kim:

   + Tạo ra nguyên liệu làm công cụ, vật dụng mới khá cứng, có thể thay thế đồ đá.

   + Đúc được nhiều loại hình công cụ, dụng cụ khác nhau.

   + Công cụ sắc bén hơn, đạt năng suất lao động cao hơn nhiều so với công cụ đá.

Việc phát minh ra thuật luyện kim đã làm thay đổi sức sản xuất, tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, đưa con người.

(Nguồn: Bài 1:)