- Phong trào công nhân Mĩ diễn ra sôi nổi ngay cả trong thời kì phông vinh của kinh tế Mĩ là do:

     + Chính phủ Đảng Cộng hoà ra sức ngợi ca sự phồn vinh của nền kinh tế, thi hành chính sách ngăn chặn công nhân đấu tranh, đặc biệt là người có tư tưởng tiến bộ.

     + Phát triển kinh tế chạy theo lợi nhuận, theo chủ nghĩa tự do thái quá. Phát triển không đồng bộ giữa các ngành, mất cân đối giữa cung và cầu

     + Người lao động luôn đối mặt với nạn thất nghiệp, bất công xã hội, phân biệt chủng tộc và đời sống cực khổ

→ Hệ quả: Phong trào đấu tranh diễn ra sôi nổi

- 5/1921, Đảng Cộng sản Mĩ thành lập.

(Nguồn: trang 70 sgk Lịch Sử 11:)