* Tình hình kinh tế: Những năm 20 của thế kỉ XX Mĩ bước vào thời kì phồn vinh, là nước giàu nhất thế giới

- Biểu hiện

     + 1929, sản lượng công nghiệp chiếm 48% sản lượng công nghiệp thế giới

     + Đứng đầu về sản xuất ôtô, thép, dầu mỏ ...

     + 1929, nắm 60% trữ lượng vàng của thế giới

(Nguồn: trang 70 sgk Lịch Sử 11:)