- Trong việc chế tác công cụ, Người tinh khôn đã biết:

     + ghè 2 rìa của một mảnh đá, làm cho nó gọn, sắc hơn dùng làm dao nạo rìu.

     + lấy xương cá, cành cây đem mài hoặc đẽo nhọn đầu để làm lao.

     + chế tạo cung tên, với cung tên con người mới săn bắt hiệu quả và an toàn.

- Người ta cũng có thể rời hang động ra dựng lều, định cư ở những địa điểm thuận tiện hơn. Cư trú “nhà cửa” trở nên phổ biến.

(Nguồn: trang 7 sgk Lịch Sử 10:)