Vũ Định (chữ Hán giản thể: 武定县, Hán Việt: Vũ Định huyện) là một huyện thuộc Châu tự trị dân tộc Di Sở Hùng tại tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 3322 km2, dân số năm 2002 là 260.000 người. Huyện lỵ tại trấn Sư Sơn. Mã số bưu chính là 651600, mã vùng điện thoại là 0878.

Huyện Tường Vân quản lý các đơn vị hành chính sau:

Vũ Đô (chữ Hán giản thể: 武都區, chữ Hán giản thể: 武都区, bính âm: Wǔdū Qū, âm Hán Việt: Vũ Đô khu) là một quận thuộc địa cấp thị Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Huyện này có diện tích 4683 km², dân số năm 2004 là 540.000 người. Mã số hành chính của Vũ Đô là 746000. Chính quyền Vũ Đô đóng ở trấn Thành Quan. Trước năm 2004, đây là huyện Võ Đô. Về mặt hành chính, Vũ Đô được chia thành 6 trấn, 38 hương.

Vũ Hầu (chữ Hán giản thể: 武侯区, Hán Việt: Vũ Hầu khu) là một quận tại trung tâm thành phố Thành Đô, Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Đây là một trong khu vực 5 quận trong thành của Thành Đô. Do trong quận này có Vũ Hầu đường nên quận có tên là Vũ Hầu. Quận này có các đơn vị hành chính gồm 14 nhai đạo, quận lỵ đóng tại nhai đạo Tương Tẩy. Các nhai đạo gồm" Tương Tẩy, Vong Gia Lộ, Ngọc Lâm, Khiêu Tản Tháp, Hoả Xa Nam, Song Nam, Tấn Dương, Hồng Bài Lâu, Ky Đầu Kiều, Kim Hoa Kiều, Thốc Cẩm, Thốc Kiều, Hoa Hưng, Phương Thải Nhai, Tiếu Gia Hà, Thạch Dương Trường, Quế Khê.

Vũ Lâm là một xã thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam.

Xã Vũ Lâm có diện tích 7,13 km², dân số năm 1999 là 3712 người, mật độ dân số đạt 521 người/km².

Vũ Lăng có thể là: