Vũ Lăng có thể là:

  • Thượng tướng Vũ Lăng
  • Thôn Vũ Lăng, xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội
  • Xã Vũ Lăng, Bắc Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam.
  • Xã Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình, Việt Nam.
  • Khu Vũ Lăng, Thường Đức, Hồ Nam, Trung Quốc.

(Nguồn: Wikipedia)