Vũ Lễ có thể là một trong các địa danh Việt Nam sau:

(Nguồn: Wikipedia)