Trấn Biên có thể là:

  • Dinh Trấn Biên (Phú Yên), một đơn vị hành chính - quân sự tại Đàng Trong từ năm 1629 đến khoảng năm 1688.
  • Dinh Trấn Biên (Biên Hòa), một đơn vị hành chính - quân sự tại Đàng Trong từ năm 1698 đến năm 1808.
  • Phủ Trấn Biên tỉnh Nghệ An nhà Nguyễn (xứ Nghệ), (tồn tại trong lãnh thổ Việt Nam vào khoảng thời gian 1828-1897, cho đến khi Pháp lập ra Liên bang Đông Dương), nay là phần đất phía Nam tỉnh Hủa Phăn Lào (nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An Việt Nam ngày nay).
  • Văn miếu Trấn Biên tại Thành phố Biên Hòa.
  • Trường Trung học phổ thông Trấn Biên tại thành phố Biên Hòa.

(Nguồn: Wikipedia)