Thành Sơn có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây:

  • Xã Thành Sơn, Khánh Sơn, Khánh Hòa.
  • Xã Thành Sơn, Anh Sơn, Nghệ An.
  • Xã Thành Sơn, Bá Thước, Thanh Hóa.
  • Xã Thành Sơn, Quan Hóa, Thanh Hóa.
  • Sân bay Thành Sơn.

(Nguồn: Wikipedia)