Sông Vị
Đặc điểm
Dài 818 km (508 dặm)
Lưu vực 134.766 km² (52.056 dặm²)
Lưu lượng ? m³/s (? ft³/s)
Dòng chảy
Thượng nguồn Vị Nguyên, Cam Túc, Trung Quốc
Cửa sông Hoàng Hà
 Cao độ ? m (? ft)
Địa lý
Các quốc gia lưu vực Trung Quốc

Sông Vị hay Vị Hà (tiếng Trung: 渭河; Bính âm: Wèi Hé; Wade-Giles: Wei Ho) là một con sông ở tây trung bộ Trung Quốc, chi lưu lớn nhất của Hoàng Hà. Sông Vị bắt nguồn gần huyện Vị Nguyên ở tỉnh Cam Túc, cách Hoàng Hà gần 200 km ở Lan Châu. Tuy nhiêu, do Hoàng Hà ngoặt về hướng bắc quá đột ngột, hai con sông này không gặp nhau cho đến 2.000 km tính từ nguồn của Hoàng Hà, tại khu vực gọi là Đồng Quan trong tỉnh Thiểm Tây. Con sông này chảy trong ba tỉnh Cam Túc, Ninh Hạ và Thiểm Tây, trong đó phần lớn con sông chảy qua tỉnh Thiểm Tây. Sông chảy theo hướng tây-đông và gần như song song với con sông lớn Hoàng Hà. Diện tích lưu vực 134.766 km², trong đó Thiểm Tây chiếm 50%, Cam Túc 44%.

Chi lưu

  • sông Hồ Lô
  • sông Thanh Giang
  • sông Mạch Lý
  • sông Thạch Đầu
  • sông Kính
  • Lạc hà

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)