Sông Vang
Đặc điểm
Dài 33 km
Lưu vực 240 km²
Lưu lượng ?
Dòng chảy
Cửa sông Sông Thu Bồn
 Cao độ ?
Địa lý
Các quốc gia lưu vực Việt Nam

Sông Vang là một con sông đổ ra Sông Thu Bồn. Sông có chiều dài 33 km và diện tích lưu vực là 240 km². Sông Vang chảy qua các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam.1

Tham khảo

  1. ^ Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ

(Nguồn: Wikipedia)