Sông Phần (tiếng Trung: 汾河,âm Hán Việt: Phần Hà, cũng gọi là Phần Thủy, người Sơn Tây gọi một cách thân mật là Mẫu Thân Hà) là một chi lưu lớn thứ hai của sông Hoàng Hà. Sông Phần bắt nguồn từ huyện Ninh Vũ, địa cấp thị Sóc Châu của Sơn Tây và đổ vào sông Hoàng Hà. Sông Phần dài 694 km, cung cấp nước cho một khu vực rộng 39.417 km2, trong đó 25,3% thuộc địa phận Sơn Tây.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)