Sông Hán hay Hán giang có thể là tên của các con sông:

  • Sông Hán ở trung bộ bán đảo Triều Tiên, chảy qua thủ đô Seoul của Hàn Quốc.
  • Sông nhánh Hán Thủy của Trường Giang tại Trung Quốc.

(Nguồn: Wikipedia)