Sông Diêm Hộ
280px
Sông Diêm Hộ.
Đặc điểm
Dài 40 km
Lưu vực 300 km²
Lưu lượng 100 m³/s
Dòng chảy
Thượng nguồn sông Luộc, Việt Nam
Cửa sông cửa Diêm Hộ biển Đông
 Cao độ 0 m
Địa lý
Các quốc gia lưu vực Việt Nam

Sông Diêm Hộ, một con sông nhỏ thuộc hệ thống sông Hồng chảy trong tỉnh Thái Bình

Sông được tách ra từ sông Luộc tại địa phận xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ) chảy ngoằn ngoèo theo hướng Đông Nam qua huyện Quỳnh Phụ, xã Đông Kinh huyện Đông Hưng đến địa phận xã Thái Giang (Thái Thụy) sông đổi hướng chảy theo hướng Tây Đông và đổ ra biển Đông tại cửa Diêm Hộ (phía nam thị trấn Diêm Điền - Thái Thụy).

Sông có tổng chiều dài khoảng hơn 40 km, đi qua và làm một phần ranh giới tự nhiên giữa các huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng, Đông Hưng và Thái Thụy, sông có bề ngang rộng ở đoạn chảy qua huyện Thái Thụy và chia đôi huyện Thái Thụy thành hai địa phận có diện tích tương đương nhau.

Tham khảo

  • Vietnam Administrative Atlas, Nhà xuất bản Bản Đồ, 2004

(Nguồn: Wikipedia)