Sông Cả trong tiếng Việt có thể là:

  • Sông Lam, con sông chảy qua địa phận Lào và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh của Việt Nam
  • Sông Cả (Bình Định), con sông nhỏ chảy qua tỉnh Bình Định, Việt Nam

(Nguồn: Wikipedia)