Sông Bắc Giang là một chi lưu của sông Kỳ Cùng.

Sông Bắc Giang bắt nguồn từ vùng núi Nguyên Bình, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, chảy theo hướng tây-đông sang huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn và hợp lưu với sông Kỳ Cùng ở phía nam thị trấn Thất Khê (huyện lị huyện Tràng Định). Chiều dài: 114 km. Diện tích lưu vực: 2.670 km².

Đầu nguồn sông Bắc Giang có các chi lưu nhỏ như sông Na Rì ở tỉnh Bắc Kạn. Phía hữu ngạn có chi lưu sông Tà Lùng chảy qua Bản Tính, Na Rì; phía tả ngạn có sông Xe Cô phát nguyên từ dãy núi Cao Lan. Trong địa phận Bắc Kạn, sông Bắc Giang không thuận lợi cho việc giao thông bởi nước chảy xiết vào mùa lũ và lòng sông rất cạn vào mùa đông.

Có nhánh khác bắt nguồn từ huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Tham khảo

(Nguồn: Wikipedia)