Tên gọi Thục có thể chỉ đến một trong các khái niệm sau:

 • Thục Phán An Dương Vương, một vị vua trong lịch sử Việt Nam.
 • Tên gọi của một quốc gia trong lịch sử Trung Quốc
  • Cổ Thục (古蜀), quốc gia có lãnh thổ ở vùng Tứ Xuyên, tồn tại thời trước khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc
  • Thục Hán (蜀漢), nước Thục thời Tam quốc.
  • Tiếu Thục (西蜀), nước Thục thời Đông Tấn
  • Tiền Thục (前蜀), nước Thục thời Ngũ đại thập quốc
  • Hậu Thục (后蜀), nước Thục thời Ngũ đại thập quốc
  • Đại Thục (大蜀), chính quyền của Lý Thuận (?- 995, lãnh tụ khởi nghĩa nông dân vùng Tứ Xuyên), tồn tại trong thời gian ngắn vào đầu thời Bắc Tống
 • Tên gọi ngắn của vùng Tứ Xuyên, Trung Quốc
 • Thục địa hay địa hoàng - một vị thuốc Bắc.

(Nguồn: Wikipedia)