Hoàng Su Phì
Huyện
Địa lý
Diện tích 629,42
Dân số  
 Tổng cộng 59.427 người (2009) 1
 Mật độ 94
Dân tộc Chủ yếu là Nùng, Dao, Mông
Hành chính
Tỉnh Hà Giang
Huyện lỵ Vinh Quang
 Chủ tịch UBND Thèn Ngọc Minh
 Chủ tịch HĐND Hoàng Thị Điều
 Bí thư Huyện ủy Hoàng Hải Lý
Phân chia hành chính 1 thị trấn, 24 xã

Hoàng Su Phì là một huyện biên giới vùng cao của tỉnh Hà Giang, Việt Nam. Phía bắc giáp Trung Quốc, phía tây giáp huyện Xín Mần, phía đông giáp huyện Vị Xuyên, phía đông nam và nam giáp các huyện Bắc Quang, Quang Bình cùng tỉnh.

Địa lý, dân số

Diện tích 629,42 km². Huyện có hơn 64.027 người trong 9.700 hộ dân sinh sống tại 25 xã. Huyện lỵ: thị trấn Vinh Quang.

Đến năm 2012, huyện Hoàng Su Phì có 199 thôn, tổ dân phố.2

Một phần ba dân số của huyện sống trên vùng cao nên cuộc sống rất khó khăn. Định hướng của huyện là phát triển trồng chè shan tuyết và thảo quả để cải thiện đời sống của nhân dân.

Hoàng Su Phì có 12 dân tộc sinh sống, trong đó đông nhất là dân tộc Nùng chiếm hơn 38%, tiếp đó là dân tộc Dao 22%, H’Mông 13%, còn lại là các dân tộc khác.

Hoàng Su Phì là nơi tập trung nhiều lễ hội của các dân tộc như; lễ hội Khu cù tê của dân tộc La Chí; Cấp sắc, Nhảy lửa, Cầu mùa của dân tộc Dao đỏ; Lồng Tồng của dân tộc Tày, Cúng rừng của dân tộc Nùng...

Lịch sử

Năm 1831, châu Vị Xuyên tách thành huyện Vị Xuyên (thuộc phủ Tương An) và huyện Vĩnh Tuy (nay là huyện Hoàng Su Phì).

Sau năm 1975, huyện Hoàng Su Phì có 25 xã: Bản Luốc, Bản Nhùng, Bản Péo, Bản Phùng, Cao Bồ, Chiến Phố, Đản Ván, Hồ Thầu, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nam Sơn, Nậm Ty, Nàng Đôn, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Tả Sử Chóng, Tân Tiến, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Trung Thịnh, Tụ Nhân, Tùng Sán, Vinh Quang.

Ngày 18/11/1983, chuyển xã Bản Máy của huyện Xín Mần vào huyện Hoàng Su Phì, chuyển 2 xã Trung Thịnh, Nàng Đôn vào huyện Xín Mần, chuyển 3 xã Thông Nguyên, Tiên Nguyên, Xuân Minh của huyện Bắc Quang về huyện Hoàng Su Phì quản lý và chuyển giao xã Cao Bồ cho huyện Vị Xuyên.

Năm 1976, Hà Giang sáp nhập với Tuyên Quang thành tỉnh Hà Tuyên, Hoàng Su Phì trở thành huyện của tỉnh Hà Tuyên, từ năm 1991, Hà Giang tái lập tỉnh, Hoàng Su Phì trở thành huyện của tỉnh Hà Giang.

Ngày 29 tháng 8 năm 1994, huyện tiếp nhận lại xã Nàng Đôn từ huyện Xín Mần.

Ngày 20 tháng 8 năm 1999, chuyển xã Vinh Quang thành thị trấn Vinh Quang - thị trấn huyện lị huyện Hoàng Su Phì.

Ngày 1 tháng 12 năm 2003, tách 2 xã: Tiên Nguyên, Xuân Minh để thành lập huyện Quang Bình.

Phân chia hành chính

Huyện gồm 1 thị trấn Vinh Quang và 24 xã: Bản Luốc, Bản Máy, Bản Nhùng, Bản Péo, Bản Phùng, Chiến Phố, Đản Ván, Hồ Thầu, Nam Sơn, Nàng Đôn, Nậm Dịch, Nậm Khòa, Nậm Ty, Ngàm Đăng Vài, Pố Lồ, Pờ Ly Ngài, Sán Xả Hồ, Tả Sử Choóng, Tân Tiến, Thàng Tín, Thèn Chu Phìn, Thông Nguyên, Tụ Nhân, Túng Sán.

Chú thích

  1. ^ Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ. Hà Nội, 6-2010. Biểu 2, tr.7.
  2. ^ ban nhân dân-nam-2012-chia-tach-thanh-lap-thon-to-dan-pho-vb171579.aspx Quyết định số 2121/QĐ-ủy ban nhân dân ngày 11 tháng 10 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về chia tách, thành lập thôn, tổ dân phố.


(Nguồn: Wikipedia)