Chùa Tháp hay chùa tháp có thể chỉ:

  • Một dạng công trình kiến trúc Phật giáo, xem chùa tháp và stupa
  • Tên gọi khác của chùa Phổ Minh và một số chùa khác...
  • Tên gọi văn chương của Campuchia

(Nguồn: Wikipedia)