Chùa Quỳnh Lâm có thể là:

  • Chùa Quỳnh Lâm ở Đông Triều, Quảng Ninh;
  • Chùa Kim Đài ở Từ Sơn, Bắc Ninh.

(Nguồn: Wikipedia)