Chùa Bà Ngô có thể là:

  • Chùa Bà Ngô, Ninh Bình, được xây dựng từ thế kỷ X, thời nhà Đinh
  • Chùa Bà Ngô, Hà Nội, được xây dựng từ thế kỷ XI, thời nhà Lý

(Nguồn: Wikipedia)