Châu Thái có thể là một trong những địa danh hoặc nhân vật sau:

  • Châu Thái, một xã thuộc huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, Việt Nam
  • Châu Thái, tướng nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc

(Nguồn: Wikipedia)