- Chúng tui những người con được sanh ra tại Nam Bộ trong giai đoạn từ thực dân cũ chuyển sang thực dân mới , xin trân trọng cảm ơn Đài Truyền Hình Việt Nam ! Đã tạo cơ hội để cho chúng tui có những cảm nhận đến những nỗi khổ của Đất Mẹ bị các thế lực ngoại xâm giành giựt gây bao đau thương mất mát đến mỗi con người & mỗi gia đình Việt Nam .
- Thưa cùng quý khán thính giả, từ những kế hoạch " thay màu da trên xác chết " của thế lực xâm lược Mỹ , Trung ương Đảng cùng Chính phủ phải vận dụng nhiều cách để làm sao giảm thiểu tốt nhứt cho mỗi con người (chiến sĩ trong chế độ Saigon) của đối phương để có cơ hội tồn tại trong quyền được sống cùng đón mừng Hòa bình Thống nhứt trong sự chiến thắng của toàn dân tộc Việt Nam ! Một lần nữa thay mặt những người con đang sinh sống tại (Victoria , Australia) nơi đất khách, trân trọng cảm ơn VTV 1 đã phát sự kiện lịch sử này.
- Kính cảm ơn anh Văn Đoàn Vũ (Tân Sa Châu) cư dân Springvale , Victoria , Australia đã định hướng cho tui biết nhận định & thấu hiểu những chính nghĩa sâu sắc cách mạng nhân dân của thời đại Hồ Chí Minh trong Lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta .

* Nguồn : Đài Truyền Hình Việt Nam .

(Nguồn: Diệu Liên Tôn Nữ)