Nghiên cứu lịch sử văn học Việt Nam với các thể loại từ 1898-1946: văn chương bình dân, ảnh hưởng của nước Tàu, các thể văn, vấn đề ngôn ngữ văn tự, thơ văn thời kỳ Lý Trần (TK 11-14), thời kỳ Lê Mạc (TK 15-16), thời kỳ Nam Bắc phân tranh (TK 17-18), thời kỳ cận kim (TK 19)

Thông tin chi tiết

  • Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Tác giả: Dương Quảng Hàm
  • Năm xuất bản: 02-2019
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 496
  • Hình thức: Bìa mềm