• Nhà xuất bản: Vinabook JSC
  • Năm xuất bản: 02-2019
  • Kích thước: 16 x 24
  • Số trang: 816
  • Hình thức: Bìa cứng
  • Giá bán: 290000.0
  • Giá bìa: 450000.0

Nghiên cứu về lịch sử những cuộc đấu tranh chống Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam trước năm 1885; Phong trào Cần vương chống Pháp ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (1885-1896); Một số phong trào đấu tranh trong những năm đầu thế kỷ XX. Cuốn sách là tập hợp của 30 bài nghiên cứu do nhà giáo, nhà sử học Đặng Huy Vận viết, hoặc viết chung với một số đồng nghiệp là các nhà sử học, các nhà giáo thành danh của những đơn vị đào tạo có uy tín.